top of page

【區區有步跑】香港越野定向徑第三集

二人限聚令實施後,相信大家都少咗出街!想留家抗疫又想眼睛去旅行,為往後嘅郊遊做好準備,就唔好錯過小編為大家介紹第三條野外定向徑,牛寮野外定向徑!


(牛寮野外定向徑)

大家聽到牛寮呢個名可能未必知邊度,不過行開山嘅朋友聽到荃錦坳又或者蓮姐 就知道請緊邊個位置。牛寮野外定向徑嘅入口正正就係麥理浩徑 第9段荃錦公路入口起步。同之前兩條定向徑唔同,牛寮野外定向徑上落差較大,而且有一至兩個控制點隱藏咗嚮密林之中,需要 爆林(走入沒有明顯路徑的林木當中)先至搵到。所以如果同小朋友一齊去,就最好事先做足準備功夫!今次難度會較大,等我哋分享多少少定向技巧,等大家玩得開心又放心喇!

定向技巧小貼士:

1. 準備定向地圖 : 定向地圖比例一般比較大,對地形描述亦比較仔細,其中等高線 係最重要嘅資料之一。

2. 注意等高線:一般郊遊地圖等高線嘅高度間距為20米,有時專用定向比賽地圖等高線間距可以更仔細。由等高線嘅形狀可以閱讀到附近山形地勢,例如山嘴等高線形狀就正如一個向外尖的V字,山谷則相反,恍如一個向內的U字,等高線越密亦代表山坡越斜,如果見到多條等高線接近重疊,就要特別留意,因為通常代表接近懸崖。

4. 留意山形地勢:當為自己定位時,除咗睇附近山形地勢之外,其實亦都可以留意河流,架空電纜,涼亭,直升機升降坪等明顯地貌。

5. 快速記憶 : 有時專業賽手會用極短時間記低下一個控制點附近的地形,例如急彎、過河或者分叉口等。當接近到達控制點就會放慢腳步,集中精神觀察找出控制點隱藏的位置。

6. 事前準備 : 牛寮野外定向徑嘅地圖可以享以下嘅連結下載,大家要留意,由於所有露營地點暫時封閉,如果控制點位於營地入面就唔好硬闖啦!

https://www.afcd.gov.hk/.../Ngau_Liu_Orienteering_Trail.jpg0 comments
bottom of page